Lånar du bilder här, uppge att den kommer härifrån, när de ex. läggs ut på Facebook
Kyrkesunds brygga före 1910
Söker också efter foton från ex storugnsbak och andra förberedelser inför Shetlandsfisket som att slå motter och känser eller när man tjärar backer.
Dessutom är vi ute efter foton från de verksamheter som har funnits i Kyrkesund. Fiskberedningen-Affärerna-Sunnestrand-Bussbolaget-Varven-Taxi osv.